Wij zijn van maatschappelijk belang

DUCARES wil een prominente leverancier zijn van effectieve analytisch chemische oplossingen in combinatie met consultancy om voedselveiligheid, -kwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren. Hiertoe participeert DUCARES in een veelheid van (inter)nationaleonderzoeksprojecten en -consortia.

Thema’s: