DUCARES ringonderzoeken


Deelname aan een ringonderzoek is een beproefd middel voor laboratoria om de kwaliteit van hun analyses te monitoren, te borgen en te verbeteren.  Ringonderzoek is daarmee een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. DUCARES organiseert ringonderzoeken voor internationale (geaccrediteerde) laboratoria. Deelnemende laboratoria onderzoeken een door DUCARES gemaakt monster op diverse parameters. De verkregen resultaten worden door de laboratoria verstuurd naar DUCARES. Vervolgens worden deze  statistisch verwerkt, waarbij de prestaties per laboratorium worden geëvalueerd en gepresenteerd in een eindrapport.


De individuele laboratorium prestatie kan  worden overlegd bij een audit door een inspectie instelling ter verkrijging of behoud van een accreditatie.


DUCARES biedt deelnemers aan het ringonderzoek een veelzijdig programma van circa 17 ringonderzoeken. Bent u verder geïnteresseerd?  Kijk hier voor een verdere uitleg en een overzicht van de ringonderzoeken. Per ringonderzoek komen diverse  parameters en matrices aan de orde. De meeste ringonderzoeken richten zich op analytisch-chemische of fysisch-chemische analyses.  Maar ook microbiologische en microscopische analyses  behoren tot  het ringonderzoeksprogramma  van DUCARES.

Het betreft onder meer de bepaling van:

  • Voedingswaarden (Vocht, vet, eiwit, ruwe celstof, as, zetmeel, suikers, ADF, NDF.)
  • Additieven  (o.a. Vitaminen)
  • Diergeneesmiddelen (Toegestane- en verboden middelen, op diverse niveaus)
  • Mineralen
  • Spoorelementen
  • Contaminanten (PCB, PAH, minerale olie)
  • Mycotoxines (o.a. Aflatoxines, DON, ZEA, Fumonisines, T-2/HT-2 toxinen)
  • Microbiologische parameters (Salmonella, kiemgetal, entero’s , gisten en schimmels)
  • Microscopische analyses  (Aanwezigheid en identificatie dierlijke eiwitten)


Wilt u zich inschrijven voor één  of meerdere ringonderzoeken, ga dan naar het registratieformulier.