Opzet ringonderzoeken

Deelname aan ringonderzoeken van DUCARES geschiedt op geheel anonieme basis. Klanten die meedoen aan een ringonderzoek krijgen 2 tot 3 keer per jaar monsters opgestuurd. Het aantal te onderzoeken monsters per keer varieert tussen de 2 en 6 monsters. DUCARES kan op verzoek van klanten of als het gevolg van wetgeving het aantal ringonderzoeken per jaar verhogen. Ook het aantal monsters per ringonderzoek kan aangepast worden. DUCARES denkt hierin graag mee en stelt zich flexibel op. Geregistreerde en betalende deelnemers ontvangen een officieel certificaat van deelname.

Single Level Model

DUCARES zet ringonderzoeken op volgens het Single Level Model.  Statistische kenmerken van dit model zijn:

  • Berekening van gemiddelde
  • Berekening van (relatieve) onzekerheid gemiddelde
  • Berekening van standaarddeviatie
  • Berekening van (relatieve) reproduceerbaarheid
  • Berekening van Z-score

Split Level Model

DUCARES kan methode validerende en/of specifieke ringonderzoeken opzetten volgens het Split Level Model. Statistische kenmerken van dit model zijn naast de kenmerken van het single level model, de berekening van (relatieve) herhaalbaarheid. 

Tabellen en diagrammen

Presentatie van de resultaten vindt plaats in tabelvorm en in XY-diagrammen, ook wel bekend als Youden-plots en distributie grafieken. Tevens wordt er een % Z-score indeling van de desbetreffende ringonderzoek parameter weergegeven.

Discussie

Voor elk van de ringonderzoeken kan - als daar behoefte aan is - een bijeenkomst met deelnemers worden georganiseerd. De bijeenkomst biedt gelegenheid voor discussie en onderlinge afstemming. Ook worden tijdens zo’n bijeenkomst actuele thema’s aan de orde gesteld.

Referentiemateriaal

Deelnemers kunnen referentiemateriaal uit eerdere ringonderzoeken bestellen. Dit referentiemateriaal kan worden gebruikt om corrigerende maatregelen te treffen n.a.v. een ringonderzoek, een methode te optimaliseren of te gebruiken voor de eerste- en tweedelijnscontrole t.b.v. het kwaliteitsborgingsysteem.

Specifieke ringonderzoeken

Bilaterale ringonderzoeken

  • Voor individuele klanten kan DUCARES een specifiek bilateraal ringonderzoek opzetten met     ‘ blinde’/Realtime monsters


Interne ringonderzoeken

  • Het organiseren van  specifieke  (interne) ringonderzoeken  voor bijvoorbeeld  (semi)          overheid, brancheorganisatie of multinational


Ad hoc ringonderzoeken

  • Het organiseren van ad hoc ringonderzoeken voortvloeiende uit bijvoorbeeld een crisis


EZ erkenning accreditatieprogramma dierlijke mest ‘AP05’

DUCARES is door de Nederlandse overheid aangewezen (Staatscourant  juli 2014-18080) om het ringonderzoek accreditatieprogramma dierlijke mest ‘AP05’ uit te voeren. Deelnemers  aan dit AP05 programma zijn verplicht om aan drie ringonderzoeken mee te doen. DUCARES rapporteert 1xper jaar naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

ISO 17025/GMP+

Resultaten van een ringonderzoek moeten bij een audit worden overlegd in het kader van de ISO 17025 accreditatie en/of GMP+ accreditatie worden overgelegd.

Kwaliteit

De kwaliteit , de relevantie en de continuiteit van de aangeboden ringonderzoeken wordt gewaarborgd door een college van deskundigen en voorzitters gebruikersgroepen. Deze deskundigen bestaan uit vakexperts vanuit het bedrijfsleven, research instellingen en (semi)overheid.

DUCARES is lid van het internationale wetenschappelijk comité van Eurachem op het gebied van ringonderzoeken.

NRL en EURL

DUCARES wil ook zelf de kwaliteit van haar analyses regelmatig benchmarken, borgen en verbeteren. DUCARES doet daarom mee aan ringonderzoeken van het Nationaal Referentie Lab (NRL) en het Europees Referentie Lab (EURL). Deze worden verzorgd door het Rikilt. DUCARES behaalt hier telkens uitstekende resultaten.

Kosten ringonderzoeken

DUCARES verricht haar werkzaamheden voor een marktconforme tarieven. De tarieven van een ringonderzoek zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van klanten. Voor ieder ringonderzoek wordt een gespecialiseerde offerte aangeboden.

Offerte aanvragen