Wat zijn ringonderzoeken?

Deelname aan een ringonderzoek is een beproefd middel voor laboratoria om de kwaliteit van hun analyses te monitoren, te borgen en te verbeteren. Ringonderzoek is daarmee een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. DUCARES organiseert ringonderzoeken voor internationale (geaccrediteerde) laboratoria. Deelnemende laboratoria onderzoeken een door DUCARES gemaakt monster op diverse parameters. De verkregen resultaten worden door de laboratoria verstuurd naar DUCARES. Vervolgens worden deze statistisch verwerkt, waarbij de prestaties per laboratorium worden geëvalueerd en gepresenteerd in een eindrapport.
 

De individuele laboratorium prestatie kan worden overlegd bij een audit door een inspectie instelling ter verkrijging of behoud van een accreditatie.
 

DUCARES biedt deelnemers aan het ringonderzoek een veelzijdig programma van circa 17 ringonderzoeken. Daarnaast vernieuwd DUCARES het aanbod van ringonderzoeken afhankelijk van de klantvraag en de actualiteiten. Dit kan resulteren in ca 5-10 nieuwe of ad hoc ringonderzoeken per jaar. Bent u verder geïnteresseerd? Kijk hier voor een verdere uitleg en een overzicht van de ringonderzoeken. Per ringonderzoek komen diverse parameters en matrices aan de orde. De meeste ringonderzoeken richten zich op analytisch-chemische of fysisch-chemische analyses. Maar ook microbiologische en microscopische analyses behoren tot het ringonderzoeksprogramma van DUCARES. Het betreft onder meer de bepaling van:

 • Allergenen
 • Additieven  (o.a. Vitaminen)
 • Authenticiteit en identificatie
 • Voedingswaarden (Vocht, vet, eiwit, ruwe celstof, as, zetmeel, suikers, ADF, NDF.)
 • Diergeneesmiddelen (Toegestane- en verboden middelen, op diverse niveaus)
 • Mineralen
 • Spoorelementen
 • Zware metalen
 • Contaminanten (PCB, PAH, minerale olie, dioxine)
 • Vetkwaliteit
 • Mycotoxines (o.a. Aflatoxines, OTA, DON, ZEA, Fumonisines, T-2/HT-2 toxinen)
 • Microbiologische parameters (Salmonella, kiemgetal, entero’s , gisten en schimmels)
 • Microscopische analyses  (Aanwezigheid en identificatie dierlijke eiwitten)
   

Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere ringonderzoeken, ga dan naar het registratieformulier.


Accreditatie

Zeven van de 17 ringonderzoeken die DUCARES aanbiedt zijn ISO/IEC 17043 geaccrediteerd. De overige ringonderzoeken worden conform deze norm uitgevoerd, maar zijn niet geaccrediteerd.