Onze bijdrage

DUCARES wil een prominente leverancier zijn van effectieve analytische oplossingen in combinatie met consultancy om voedselveiligheid, -kwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren. Hiertoe participeert DUCARES in een veelheid van (inter)nationaleonderzoeksprojecten en -consortia.

Thema’s:

One Health: mens, dier en omgeving zijn gebaat bij een verstandig gebruik van antibiotica. Ducares draagt hier in belangrijke mate aan bij, lees verder