Diergezondheid

Dierenwelzijn en diergezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. De juiste voeding, (medische) verzorging en huisvesting zijn op beiden van invloed. De houderij van de meeste productiedieren wordt steeds intensiever. Dit roept maatschappelijke vragen op die beantwoord moeten worden. Zoals de vraag of diergeneesmiddelen gebruikt worden voor gezondheidsmanagement. Of worden ze ingezet om zoötechnische onvolkomenheden te maskeren/camoufleren/corrigeren?


Dierparameters

Een stukje vlees of een glas melk moet niet alleen smakelijk, veilig en van goede kwaliteit zijn. Ook een verantwoorde manier van produceren is voor de consument belangrijk. Daarom verrichten wij baanbrekend onderzoek naar analytische dierparameters. Deze geven inzicht in de gezondheids- en welzijnsstatus van dieren. Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met TNO, vakgroep Biologie & Systeembiologie, de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Wageningen (WUR / RIKILT).