Voedselveiligheid

Consument, producent en overheid eisen veilig voedsel. DUCARES levert hieraan een bijdrage door het dagelijks analyseren van tientallen producten van vooral dierlijke oorsprong. Hiervoor wordt zeer geavanceerde massaspectrometrische- (MS) en qPCR apparatuur ingezet.

 

Voordelen massaspectrometrische apparatuur:

  • Detecteren van (sporen van) een ongewenste stof;
  • Zeer specifiek vaststellen om welke stof het gaat;
  • Vaststellen in welke hoeveelheid deze stof aanwezig is.
  • Betrouwbaar en juridisch geaccepteerd vaststellen van verboden stoffen, bijvoorbeeld in het kader van contra-expertise onderzoek. Denk aan groeibevorderaars zoals beta-agonisten (o.a clenbuterol, salmeterol en zilpaterol). Of aan antibiotica zoals nitrofuranen (furaltadon, furazolidon, nitrofuraintoine en nitrofurazon) en chlooramphenicol. Deze stoffen zijn absoluut verboden voor productiedieren.
  • Betrouwbaar en juridisch geaccepteerd vaststellen van de hoeveelheid van een toegestane stof of een overschrijding van de  Maximum Residue Limiet waarde (MRL). 

 

Om de gehele dierlijke productieketen veiliger te maken én te houden, analyseren wij niet alleen monsters van dierlijke oorsprong, maar ook voer– , melk- en watermonsters. Zo wordt voorkomen dat een dier ongewenste (hoeveelheden van) stoffen binnenkrijgt. Op deze manier draagt DUCARES bij aan het verbeteren van voedselveiligheid en –kwaliteit en diergezondheid en dierenwelzijn.