Detectie en identificatie


DUCARES maakt gebruik van massaspectrometrie. Deze breed inzetbare techniek wordt gebruikt voor detectie, identificatie en kwantificatie van moleculen in biologische en chemische mengsels. In een massaspectrometer worden moleculen geïoniseerd. De ionen worden gescheiden op basis van de verhouding tussen massa en lading. Vervolgens vindt detectie plaats. Er zijn veel verschillende typen massaspectrometers. DUCARES heeft de beschikking over meerdere UPLC-MS/MS (triple quad MS) en een Q-TOF MS.
 

Massaspectrometrie

De triple quad MS wordt gebruikt om bekende stoffen te kwantificeren. Er wordt hiermee veelal op laag niveau gemeten. De UPLC-MS/MS is in staat tot screening en bevestiging. Naast het meten van bekende stoffen kan dit apparaat tegelijkertijd ook onderzoek verrichten naar onbekende en/of nieuwe stoffen. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden toegepast voor diergeneesmiddelenonderzoek in opdracht van pharmaceutische opdrachtgevers. Of ingezet worden bij het opsporen van oude en nieuwe - bijvoorbeeld bij doping toegepaste - substanties. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld groeihormonen (DES, IGF, GH, BST), SARMS en SERMS (selectieve androgeen en oestrogeen receptor modulatoren).
Massaspectrometrie wordt over het algemeen ingezet bij residue analyse, dopingonderzoek, forensisch onderzoek, het bepalen van molecuul structuren en impurity profiling. DUCARES kan al deze analyses verrichten.