Kennis- en methodeontwikkeling

DUCARES is een analytisch laboratorium met een consulterende functie. Een team van 15 gespecialiseerde, vakbekwame medewerkers verricht en ontwikkelt geavanceerde chemische analyses. Hierbij worden verscheidene massaspectrometrische technieken toegepast. Zo kunnen onder andere antibiotica, hormonen en andere residuen van (verboden) stoffen getraceerd worden. Analyses worden verricht in velerlei matrices zoals diervoeder, water, vlees, organen, bloed, urine, ontlasting, ogen en haar. Op verzoek van de klant kunnen bestaande analyses worden aangepast. Ook kunnen nieuwe analyses op aangegeven specificaties worden ontwikkeld.
 

DUCARES heeft uitgebreide kennis van en ontwikkeld methoden voor:
• Het analyseren van contaminanten en residuen van toegestane en verboden (dier)geneesmiddelen
• Detecteren dan wel bevestigen van concentraties van gevaarlijke stoffen in voedingsmiddelen en diervoeders (o.a. mycotoxinen zoals aflatoxinen, zearalenon en deoxynivalenol)
• Aantonen, bevestigen en kwantificeren van specifieke eiwitten, zowel gewenste als ongewenste toevoegingen
• Het (snel) aantonen van ongewenste stoffen in (grote) hoeveelheden monsters (o.a. nitrofuranen zoals furaltadon en furazolidon en andere antibiotica residuen)
• Het chemisch profileren van monsters
• Bioassays voor het opsporen van stoffen op basis van hun effect

 

Advisering

Desgewenst kan DUCARES in korte tijd nieuwe analyses ontwikkelen en uitvoeren. Resultaten worden nauwkeurig geïnterpreteerd en gerapporteerd eventueel - indien gewenst - in nauwe samenhang met (juridische) advisering, zoals bij contra-expertise onderzoek. Uiteraard worden alle onderzoeksresultaten met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.