Over DUCARES

DUCARES is een jong en ambitieus bedrijf, ontstaan op 1 januari 2008 door verzelfstandiging van twee ervaren groepen van TNO Kwaliteit van Leven, te weten Hormonen & Diergeneesmiddelen. Het bedrijf heeft 15 opgeleide professionals in dienst.

De gebundelde ervaring van DUCARES omvat de uitvoering van analytisch chemisch onderzoek in brede zin en advisering.

Van oorsprong opereert DUCARES in de volledige voedselveiligheidsketen: opzetten van de controles, uitvoering van de analyses, tot aan de interpretatie van de resultaten in nauwe samenhang met (juridische) advisering van de klant. Hiermee onderscheidt DUCARES zich van laboratoria die zich beperken tot uitsluitend eenvoudige analyses van monsters.
 

Onze diensten

Onderzoek naar de volgende stofgroepen:

  •   Hormonen (anabolica en andere groeibevorderaars)
  •   Diergeneesmiddelen (waaronder antibiotica)
  •   Verboden stoffen (96/23/EG) waaronder annex IV verbindingen

 

Onderzoek ten behoeve van:

  • Wettelijk - / keten verplichte - / vrijwillige monitoringsprogramma's tbv. de bewaking van voedselveiligheid
  • Ondersteuning van registraties van chemische stoffen en (dier)geneesmiddelen  
  • Identificatie van stoffen ten behoeve van het verkrijgen van juridische bewijslast in geval van schadezaken, contra-expertise of emerging issues, of voor de opheldering van chemische- of biologische processen

 

Advisering met betrekking tot:

  •  Onderzoeksresultaten in relatie tot een probleem-/ vraagstelling
  •  Het opzetten en uitbreiden van zelfcontrolesystemen

 

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

DUCARES betracht uiterste vertrouwelijkheid met betrekking tot de voor haar klanten gegenereerde gegevens. Onafhankelijkheid - en objectiviteit ten aanzien van onze opdrachtgevers staan hoog in het vaandel.