Partners en opdrachtgevers

DUCARES heeft in de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) een betrouwbare opdrachtgever. SKV is een onafhankelijke stichting opgericht in 1990 door de vleeskalversector zelf. Doel is de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen. Daarnaast wil SKV garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij SKV aangesloten. Vleeskalverhouders die bij SKV zijn aangesloten geven SKV het recht om te allen tijde monsternames bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers dat ze op verantwoorde wijze kalfsvlees produceren.

SKV laat onafhankelijk onderzoek naar verboden stoffen in vlees uitvoeren door DUCARES. DUCARES is het enige laboratorium in Nederland dat deze taak voor het SKV uitvoert. Zoals voor elke opdrachtgever worden ook hier de gevonden resultaten geheel objectief geanalyseerd en geïnterpreteerd en is complete onafhankelijkheid gewaarborgd.