Toekomstvisie

Borging van de voedselveiligheid evenals de opsporing van voedselfraude zijn onlosmakelijk verbonden met voedselvertrouwen en een verantwoorde(lijke) productie van dierlijke producten. DUCARES breidt daarom de komende jaren haar onderzoeksactiviteiten en dienstenpakket hierbinnen uit. Hiermee voldoen wij niet alleen aan de behoefte van klanten binnen de gehele dierlijke productieketen("from farm to fork"), maar ook aan die van aanpalende sectoren zoals de diervoederindustrie en de veterinair pharmaceutische industrie.