Wat kan DUCARES voor u betekenen?

DUCARES is een analytisch laboratorium met een consulterende functie. Een team van 15 gespecialiseerde, vakbekwame medewerkers verricht en ontwikkelt geavanceerde chemische analyses. Zo kunnen onder andere antibiotica, hormonen en andere residuen van (verboden) stoffen getraceerd worden. Analyses worden verricht in velerlei matrices zoals diervoeder, water, vlees, organen, bloed, urine, ontlasting, ogen en haar.

Op verzoek van de klant kunnen bestaande analyses worden aangepast. Ook kunnen nieuwe analyses op aangegeven specificaties worden ontwikkeld. Met verscheidene massaspectrometrische technieken kunnen niet alleen bekende stoffen gedetecteerd, maar ook onbekende stoffen geïdentificeerd worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden toegepast bij diergeneesmiddelenonderzoek in opdracht van pharmaceutische opdrachtgevers. Of ingezet worden bij het opsporen van nieuwe - bijvoorbeeld bij doping toegepaste - substanties.
 

Voedselveiligheidsketen

DUCARES opereert in de volledige voedselveiligheidsketen. We faciliteren controles en voeren analyses uit. Analyses vinden plaats op contaminanten en residuen van toegestane en verboden (dier)geneesmiddelen. Wij zijn in staat om bekende stoffen te detecteren en onbekende stoffen te identificeren. Alles op zeer lage niveaus. Desgewenst kunnen we in korte tijd nieuwe analyses ontwikkelen en uitvoeren. Resultaten worden nauwkeurig geïnterpreteerd en gerapporteerd eventueel - indien gewenst - in nauwe samenhang met (juridische) advisering. Uiteraard worden alle onderzoeksresultaten met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.
 

Tarieven

DUCARES verricht haar werkzaamheden voor marktconforme tarieven. Deze zijn onder andere afhankelijk van het soort analyse en voorbewerking die het te onderzoeken materiaal vergt. Daarnaast bepaalt de batchgrootte - het aantal te onderzoeken monsters - in hoge mate de stuksprijs. Voor iedere opdracht wordt een gespecificeerde offerte aangeboden. Voor bestaande analyses hanteert DUCARES vaste prijzen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.