Wie zijn wij?

Overheid, consumenten en dierlijke productiesectoren willen veilig voedsel wat op een verantwoorde wijze is geproduceerd. Voedselveiligheid en voedselfraude staan dan ook volop in de belangstelling. In Nederland controleert de overheid hierop via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De daarnaast wettelijk verplichte private controles voeren de dierlijke sectoren zelf uit, middels zogenaamde zelfcontrolesystemen. Dit systeem van dubbele borging zorgt ervoor dat Nederland wereldwijd voorop loopt als het gaat over veilig en verantwoord geproduceerd vlees, melk en eieren.

 

Vertrouwen in voedsel

DUCARES analyseert voornamelijk producten van dierlijke oorsprong, diervoeding en diergeneesmiddelen. Ze ondersteunt hiermee producenten bij het naleven van eisen en wensen van zowel overheid, voedingssector als de consument. Zo analyseert DUCARES sinds jaar en dag monsters afkomstig van de kalver-, pluimvee - en varkenssector. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van de voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Tevens geeft DUCARES adviezen ter voorkoming van ongewenste stoffen in de voedselketen.

Niet alleen voedselveiligheid heeft de aandacht. DUCARES richt zich ook op de opsporing van voedselfraude en doet onderzoek naar diergezondheid en dierenwelzijn.

 

Diergeneesmiddelenonderzoek

Voor pharmaceutische opdrachtgevers past DUCARES haar kennis van diergeneesmiddelen toe in het kader van studies nodig ter ondersteuning van onderhoud en ontwikkeling van registratiedossiers en wetenschappelijke data. Denk hierbij aan bijvoorbeeld methodeontwikkeling en - validatie voor gehalte - en degradatieproduct bepalingen, residubepalingen in dierlijke- en omgevingsmatrices (o.a. ecotox) en analytische ondersteuning van farmacokinetiek en farmacodynamiek studies.

Antibiotica en - resistentie

Om diergezondheid en dierenwelzijn te waarborgen is het gebruik van diergeneesmiddelen toegestaan. Wel proberen overheid en diersectoren te voorkomen dat te grote hoeveelheden van deze geneesmiddelen en andere ongewenste stoffen in voedsel terecht komen. Zo is antibioticaresistentie een toenemend risico voor de dier– en volksgezondheid.
Overheid en voedingssector nemen dan ook diverse maatregelen om het gebruik van diergeneesmiddelen zoals antibiotica terug te dringen. DUCARES monitort het verantwoord gebruik van antibiotica en de eventuele gevolgen hiervan in de dierhouderij.

 

Diensten

DUCARES verleent haar diensten aan binnen- en buitenlandse bedrijven, industrieën, overheidsinstituten en particuliere opdrachtgevers, zoals de:

  • Diergeneesmiddelensector (pharma)
  • Diervoedersector (agrofeed)
  • Dierlijke productiesector (agrofood)
  • Supermarkten, grootverbruik en hun leveranciers

 

Historie

DUCARES B.V. is op 1 januari 2008 ontstaan door verzelfstandiging van twee gerenommeerde onderdelen van TNO te weten Kwaliteit van Leven en Hormonen en Diergeneesmiddelen.